Valgorenhet

inga genvägar


För oss på BORES är handling viktigare än ord. Vi är helt övertygade om att våra insatser visar att situationer går att förändra.

Att det vi gör skapar ringar på vattnet, skapar en rörelse, ett momentum som gör att vi alla vågar och vill engagera oss i positiv förändring. Förändring som har bäring på lång sikt och på bred front. En förändring som resulterar i acceptabel livskvalitet för alla, överallt.

Social

DJURENS RÄTT

Vi på Bores har valt att arbeta med European Chicken Commitment som en del av vårt arbete för bättre djurvälfärd.

Beslutet inkluderar all kyckling vi köper in på alla våra restauranger, de vi driver, äger och de som har ett franchiseavtal med oss. Samtliga kriterier kommer att vara uppfyllda till år 2026. Dessutom kommer minst 20 % av kycklingarna vi köper födas upp enligt ECCs kriterier samt ha tillgång till utevistelse.

https://welfarecommitments.com/europeletter/se/

Info Bores

EFD

(Engineering For Development)

VI PÅSTÅR INTE ATT DET ÄR ENKELT ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN. MEN MÅNGA KAN GÖRA MYCKET MED ENKLA MEDEL.

Därav vårt samarbete med EFD (Engineering For Development) där överskottet av alla våra take-away produkter går rakt in i nedan välgörenhetsprojekt. Svårare än så här behöver det inte vara.
Vi har valt att samarbeta med EFD eftersom att vi anser att hjulet redan är uppfunnet. Kort sagt, BORES använder väldigt mycket take-away material men har inte kunskapen och kontakterna för att göra något gott för världen utav det. Det har dock EFD och det glädjer oss att vi kan bidra genom deras och vår kompetens.
(Till vänster kan ni se grafik på vad BORES gjort under samarbetet med EFD)

https://www.efdworld.org


"Underskatta inte din förmåga att förändra världen"

Haval Simitko, EFD